Tầm nhìn – Sứ mệnh

  • Home / Tầm nhìn –…

“KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM – PHỤC VỤ LÀ SỨ MỆNH – CHẤT LƯỢNG LÀ LỜI CAM KẾT”

Tầm Nhìn:
J-TECH hướng đến tương lai của ngành xây dựng Việt Nam, ở đó kết cấu thép là một lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho các công trình có quy mô lớn. Những đòi hỏi khắt khe về chất lượng và tiến độ của công trình buộc các đơn vị xây dựng phải có sự công nghiệp hóa và chuyên môn hóa cao nhằm mang lại hiệu quả kinh tế tối đa cho chủ đầu tư.

“CON NGƯỜI LÀ GIÁ TRỊ QUAN TRỌNG NHẤT”

Sứ Mệnh:
J-TECH tập trung vào 2 định hướng chính là “giải pháp kết cấu cho Kiến trúc sư” và “giải pháp hoàn thiện cho công trình Kết cấu thép nhiều tầng”.
Chúng tôi mong muốn hỗ trợ đắc lực cho Kiến trúc sư trong triển khai thiết kế các công trình có mức độ phức tạp cao về kết cấu như nhà cao tầng, công trình nhịp lớn với các công nghệ mới như: BUBBLEDECK, Ứng xuất trước, kết cấu thép…
Hoàn thiện giải pháp thi công công trình nhà thép nhiều tầng. Giúp Chủ đầu tư giảm thời gian thi công tại công trình xuống 30% đến 50%, giảm chênh tổng dự toán từ 20% xuống còn 10% so với thi công bê tông.

“TRUNG THỰC – ĐOÀN KẾT – KỶ LUẬT”
Join – Jump –  Journey:
Mọi tích lũy về lượng, đến thời điểm thích hợp sẽ dẫn tới sự thay đổi về chất. Điểm nút chính là nơi bắt đầu của mọi sự thay đổi. Nơi các nhân tố liên kết lại (Join) và tạo ra bước nhảy (Jump) để dẫn tới sự thay đổi về chất. Với J-TECH, thời điểm này mới chỉ là sự khởi đầu của một cuộc hành trình dài (Journey) vào tương lai. Nơi tinh thần khai sáng sẽ được tiếp nối từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

“KHẢ NĂNG VƯỢT NHỊP LỚN – TIẾN ĐỘ LẮP DỰNG NHANH – HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO”