J-TECH tới thăm và làm việc công trường tại Nghi Xuân – Hà Tĩnh

 Ngày 19/7/2022, toàn bộ nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần J-Tech và ban giám đốc do ông Đỗ Quang Hưng – Giám đốc làm trưởng đoàn, đã đến thăm công trường và động viên CBCNV trên công trường xây dựng Nhà máy may Nghi Xuân – Hà Tĩnh. 

Công ty đã đến thăm hỏi động viên anh em công trường và kiểm tra tiến độ thi công như mục tiêu đã cam kết

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *