Nhà thi đấu thị xã Phú Thọ

Tên công trình: Nhà thi đấu thị xã Phú Thọ

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ – tỉnh Phú Thọ

Địa điểm: Thị xã Phú Thọ – tỉnh Phú Thọ

Quy mô: 5000m2

Thời gian thi công: Tháng 4/2012

Đặc điểm nổi bật: Mái không gian nút cầu, sơn tĩnh điện, vượt nhịp 38m, conson 17.5m.

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *