Tập thể công ty J-Tech và gia đình thăm quan du lịch 2016

Tập thể công ty JTech và gia đình thăm quan du lịch 2016. Một chuyến đi của tập thể công ty, cùng gia đình người thân cán bộ công nhân viên trong công ty, một trải nghiệm đầy ý nghĩa.

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *