Tên công trình: Quán Cá+

Tên công trình: Quán Cá+

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hồng Dương Việt Nam

Địa điểm: Số 1234 Đường Láng – Cầu Giấy – Hà Nội

Quy mô: 600m2

Thời gian thi công: Tháng 6/2016

Đặc điểm nổi bật: Móng nông, cột dầm thép, sàn nhẹ liên hợp, tiến độ thi công nhanh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *