TỔNG THẦU THIẾT KẾ, THI CÔNG XÂY DỰNG

Tổng thầu thiết kế và thi công (Design – Build Contractor) là đơn vị tổng thầu chịu trách nhiệm cho toàn bộ dự án về phần thiết kế và thi công xây dựng. Phạm vi công việc của tổng thầu này này gì? Có những quyền hạn nào? Những ưu, nhược điểm khi làm việc với tổng thầu thiết kế và thi công?

Phạm vi công việc

Trong hợp đồng ký kết giữa hai bên, điều khoản quy định về phạm vi công việc của nhà thầu xây dựng có ghi rõ ràng và đây là căn cứ có hiệu lực nhất để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan. Cụ thể, hợp đồng sẽ chỉ rõ công việc thiết kế, thi công phải nằm trong quy mô của dự án; những việc được thực hiện bao gồm tư vấn thiết kế, khảo sát thực tế lên bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ autocad… và các việc liên quan đến sử dụng và thuê nhân công lao động thi công xây dựng công trình.

Quyền hạn

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu theo từng loại hợp đồng được ghi rõ trong Nghị định 37/2015/NĐ-CP, quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Theo đó, tổng thầu D&B sẽ có những quyền hạn chính như sau:

  • Quyền thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết.
  • Đề xuất hoặc từ chối các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng. Nhà thầu cũng có quyền từ chối những yêu cầu trái pháp luật từ chủ đầu tư.
  • Quyền được thanh toán đúng hạn hoặc được đề nghị khen thưởng khi hoàn thành công việc vượt tiến độ, vượt kế hoạch; quyền yêu cầu bồi thường khi xảy ra các vấn đề phát sinh.
  • Ngoài ra, tổng thầu D&B còn được tự tìm, thuê, bổ sung hoặc thay thế các nhà thầu phụ trong công trình dự án nhằm đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư cũng như uy tín của công trình.

Ưu và nhược điểm khi lựa chọn tổng thầu thiết kế, thi công xây dựng

Ưu điểm:

  • Khi chọn tổng thầu thiết kế và thi công, chủ đầu tư sẽ có kế hoạch chi phí tổng thể từ đầu. Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp giải pháp thiết kế và thi công sẽ sát với nhu cầu thực tế và ngân sách của chủ đầu tư.
  • Giúp tiết kiệm thời gian nhờ hạn chế thay đổi thiết kế hay vật liệu. Thời gian để chọn tổng thầu có thể chỉ 20 – 30 ngày.
  • Giảm bớt gánh nặng cho chủ đầu tư. Tổng thầu thiết kế – thi công sẽ chịu trách nhiệm bảo hành toàn bộ công trình, từ thẩm mỹ, công năng sử dụng đến khả năng vận hành của nhà máy. Vì vậy trách nhiệm sẽ lớn hơn nhiều so với tổng thầu thi công thông thường.

Nhược điểm:

  • Nhược điểm là chủ đầu tư phải chịu chấp nhận rủi ro phát sinh nếu nhà thầu xảy ra rắc rối nội bộ hoặc có vấn đề ngoài ý muốn Khi đó các phần việc dở dang tại công trình sẽ xây dựng khó khăn hơn. Tuy nhiên trường hợp như vậy rất hiếm khi xảy ra.

Trong nhiều trường hợp vì cạnh tranh về giá mà nhà thầu tìm cách cắt giảm nguyên vật liệu hoặc thậm chí vi phạm trong tiêu chuẩn thiết kế. Vậy nên chủ đầu tư cần chú ý chọn tổng thầu có kinh nghiệm, có trách nhiệm cho dự án.

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *