Mái che sở tài chính tỉnh Hưng Yên

Tên công trình: Mái che sở tài chính tỉnh Hưng Yên

Chủ đầu tư: Sở tài chính tỉnh Hưng Yên

Địa điểm: thành phố Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên

Quy mô: 500m2

Thời gian thi công: Tháng 7/2014

Đặc điểm nổi bật: Mái không gian nút cầu, sơn tĩnh điện, mái vòm.

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *