Siêu thị vật liệu xây dựng Nguyệt Hồ

Tên công trình: Siêu thị vật liệu xây dựng Nguyệt Hồ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khánh Huỳnh
Địa điểm: Thành phố Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Write a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *